PsykoTerapi och samtal
PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en psykologisk behandling för att minska svåra känslor som ångest, nedstämdhet och oro, men det kan även handla om sömnsvårigheter, bristande självkänsla, prestationsångest eller perfektionism. Psykoterapi kan också vara hjälpsamt vid smärtsamma känslor och svåra upplevelser. Eller för att bättre förstå sig själv och sina känslor i relation till andra människor. Tillsammans formulerar vi mål för behandlingen samt hur länge vi ska hålla på.

LIVET

Som människa kan man ha många tankar om sig själv och sitt liv. ”Vem jag vill vara?”, ”Hur vill jag leva mitt liv?”, ”Vad är meningsfullt?”. Det finns även många föreställningar om hur det borde kännas och vad man borde göra. Du kanske utåt sett har ett lyckat liv, men ändå känns det tomt. Du kanske har det bra, men ändå är det något som skaver. Du kanske befinner dig i en förändringsfas – ny karriär, ny partner, pensionerat dig eller fått andra ekonomiska förutsättningar.  Tillsammans kan vi sortera tankar, hitta nya perspektiv och förhållningssätt för att utforska prioriteringar och värderingar i rätt riktning.

BETEENDEEKONOMI

Beteendeekonomi är gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Ekonomi handlar egentligen om beteenden och beslutsfattande. Vill du ändra din ekonomi, behöver du ändra dina beteenden. Vår hjärna söker efter minsta motståndets lag och snabba belöningar. Den är konstruerad för att lösa problem här och nu. Det är anledningen till att vi har svårt att planera för saker som kommer att hända i framtiden och har svårt för att ta rationella ekonomiska beslut. Vi faller för en mängd kognitiva feltänk som kan leda till att vi spenderar för mycket pengar på det som inte ger någon mening i livet och för lite pengar på det som är betydelsefullt för oss. Lär dig samarbeta med och förstå din hjärna för att ändra beteenden och därmed undvika fallgropar som påverkar både ditt liv och din ekonomi negativt. Genom att ha koll på hjärnan så får du koll på pengarna, vilket leder till en ökad frihet att göra det du vill och leva ett liv i riktning mot det som är värdefullt för dig.

ADHD och AUTISM

Oavsett om man själv, ens barn eller partner har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever man ofta många utmaningar i vardagen. Det kan t ex handla om bristande förmåga att komma igång eller slutföra uppgifter, organisera sin tid och vardag eller att få energireserverna att räcka till. Det kan även handla om att förstå hur andra känner och tänker, men även att tolka sitt eget känsloliv. Många gånger känner man stor frustration över att man får kämpa med det som verkar så enkelt för andra. Då kan det vara hjälpsamt att tillsammans med någon som har både kunskap och förståelse för svårigheterna gemensamt utveckla strategier och verktyg för vad just du, ditt barn eller din familj behöver för att skapa en vardag som rullar på lite lättare. 

PsykoTERAPI och samtal
SAMTAL FÖR UNGA

Tiden som ung kan var härlig och fri men på samma gång kan denna period vara väldigt oviss och påfrestande. Det kan till exempel handla om ensamhet, oro för framtiden eller skolan, om identitet, sexualitet eller om relationsproblem med partner, vänner eller föräldrar. Det kan också handla om bristande självkänsla, prestationsångest, svårigheter att reglera känslor eller perfektionism. Inget är för litet att prata om. Vi hjälps åt att nysta i det som känns snårigt.

GRAVID / NYBLIVEN FÖRÄLDER

Att vänta barn eller att precis fått barn kan vara en mycket omtumlande tid i livet, både för män och kvinnor. Det är en stor förändring för både kropp och själ och ibland blir det inte så rosenskimrande som man föreställt sig. Tiden kantas ibland av nedstämdhet, oro, sömnbrist, relationsproblem och svårigheter att knyta an till barnet. Tillsammans försöker vi förstå och komma till rätta med varför det kan känns jobbigt och mörkt när man förväntas vara glad och lycklig.

FÖRÄLDRASTÖD

Att ha barn är fantastisk, men kan samtidigt vara väldigt utmanande och svårt. Som förälder kan man behöva stöd i olika situationer och få förslag på förhållningsätt och få ökad kunskap kring till exempel konflikter, gränssättning, måltider, nattning, läxor eller om barnet mår dåligt. Problemen kan variera över tid och ålder samt om barnet har egna svårigheter. Tillsammans fokuserar vi på de situationer som är svåra i just er familj och vad som bäst kan hjälpa.

Coachning/CheFS- Handledning

Oavsett om du är ny som ledare eller en erfaren chef kan du hamna i situationer där du behöver en extern samtalspartner som lyssnar och utmanar dig att tänka i fler perspektiv för att lösa de utmaningar du står inför. Det kan exempelvis handla om konflikter och osämja, både på individ- och gruppnivå, ogynnsam arbetskultur, förmåga att prioritera, både work/life-balance eller specifika arbetsuppgifter, sviktande självförtroende eller färdigheter såsom strategi, gränssättning, återkoppling och beslutsfattande.

Problem och Svårigheter
STRESS

Att ibland känna sig stressad tillhör livet och kortare perioder av hög belastning är inget konstigt eller farligt, men när stressen är alltför långvarig och kraftig kan den orsaka verkligt lidande och vi får svårt att fungera som vanligt. Långvarig stress innebär helt enkelt att man har tappat balansen mellan belastning och återhämtning.

 Stress påverkar hela kroppen och livet. Kroppen kan reagera med värk, sömnproblem, nedsatt immunförsvar och högt blodtryck. Ofta får man svårt att ta beslut och att koncentrera sig. Andra reaktioner kan vara oro, irritation och nedstämdhet. Man kan också känna sig trött och otillräcklig både på jobbet och socialt. I dessa situationer kan det vara bra att få hjälp med att dra i bromsen och se hur olika mönster i ens beteende går att förändra till ett mer balanserat liv.

DEPRESSION

Att ibland känna sig nedstämd och ledsen är en del av livet. Vid depression är däremot nedstämdheten så kraftig och ihållande att den orsakar mycket lidande och det blir svårt att fungera normalt.

 Att vara deprimerad skiftar från person till person och beroende på var i livet man befinner sig. Vanligt är att känna sig ledsen, sorgsen och nedstämd. Andra upplever inte någon egentlig nedstämdhet, utan kanske bara likgiltighet och tomhet. Vanligt vid depression är även att känna irritation, ilska och ångest. Det är även vanligt att sömn, aptit, koncentration, stresskänslighet och minne påverkas negativt.

​Vid en depression kan man känna sig ensam och utelämnad till sig själv och sina mörka tankar och då kan det vara hjälpsamt att tillsammans med någon annan se över vilka förändringar som är nödvändiga och arbeta för att genomföra dessa.

ÅNGEST

Ångest är en stark känsla av rädsla och obehag. Alla människor upplever ångest ibland och känslan kan variera i intensitet. I vissa fall tar dock ångesten överhand och förhindrar en från att leva livet som man vill.

​Ångest kan ge flera olika kroppsliga symtom som till exempel hjärtklappning, tryck över bröstet, svårigheter att andas, svettning, muntorrhet, muskelspänningar, klump i halsen och orolig mage. Vanliga tankar vid stark ångest är rädslan att tappa kontrollen, göra bort sig, bli galen eller att man är fysiskt sjuk. Ett kraftigt ångestpåslag kallas panikattack och upplevs av de allra flesta som mycket skrämmande.

 Ångest är dock en ofarlig känsla och reaktion, samtidigt som den förstås är obehaglig. Ångest kan se ut på en mängd olika sätt, exempel på ångestsyndrom är fobi, tvång, social fobi, paniksyndrom och PTSD. Oavsett vad du känner rädsla och ångest inför så går det att med hjälp av KBT stegvis få hjälp med att leva ett liv på dina villkor.

SÖMNSVÅRIGHETER

Sömn är ett av våra mest grundläggande behov och när vi inte kan sova kan det leda till olika negativa konsekvenser, både kroppsligt och psykologiskt. Det kan upplevas otroligt stressande att till exempel inte kunna somna när man vill, att inte kunna somna om på natten eller att vakna alldeles för tidigt på morgonen trots att man inte är utsövd. Det är helt normalt att ibland ha svårt att sova, men vid sömnstörning har sömnsvårigheterna blivit så stora och ihållande att det orsakar lidande och försämrad funktionsnivå, både på dagen och natten. Genom KBT, som är den mest effektiva metoden för att behandla sömnsvårigheter, så försöker vi tillsammans komma till rätta med problemen.


Kontakta mig

Vill du höra mer om vad jag kan hjälpa till med eller vill du boka tid? Skicka ett mejl så hör jag av mig!

Namn E-post Meddelande Skicka in